قدرتمند و حرفه ای

در تسخیر بازارهای جهانی

با تیم هلدینگ کافل همراه باشید!

داستان هلدینگ کافل

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام
اندیشیدن به آینده ، فرارفتن از مرزهای کنونی و قرار گرفتن در جهانی است که پیوسته در حال شدن است. از دهه 1990 برنامه‌های آینده‌پژوهی بخشی، منطقه‌ای و ملی در سازمان های دولتی و خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخودردار بوده‌است. حوزه‌های فعالیت آینده‌پژوهی بسیار گسترده‌است و طیف وسیعی از برنامه‌های توسعه علمی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در برمی‌گیرد. آینده‌پژوهی یک ابزار تصمیم‌گیری دولتها در فرآیند سیاستگذاری و وسیله‌ای برای پاسخگویی به پرسشهای راهبردی جامعه در یک چشم‌انداز بلندمدت است. آنچه که لزوم توجه به آینده‌پژوهی را ایجاب می‌نماید، چالش هایی است که همه دولت ها و بنگاه ها چه در سطح محلی و ملی و چه در سطح جهانی با آن روبه رو هستند. چالش هایی از قبیل:
افزایش رقابت،افزایش جمعیت و افزایش سطح توقعات عمومی،افزایش اهمیت علم و فناوری و تغییرات سریع فناوری، دغدغه‌های اجتماعی ، فناوری‌های نوظهور،ظهور شیوه‌های نو در سیاستگذاری،اثرات هزاره سوم و روبه رو شدن با چالشهای پیچیده،جهانی شدن و …
درشرایط پیچیده امروز جهان کسب وکار ، عوامل ناپایداری محیط های بازار، کاهش تصدی دوست ها، رشد طبیعی شرکت ها وبنگاها وتلاش آنان برای کسب سهم بیشتری از بازار ونیز امکان ورود به فعالیت های جدید سود آفرین موجب شده است که مقوله ادغام وگروهی شدن شرکت ها در قالب شرکت مادر (هلدینگ) نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در ممالک در حال توسعه نیز متداول و رایج شود. سازمان های توانمند به منظور استفاده بهینه از توانمندی شرکت، افزایش کارایی مدیریت، انعطاف پذیری در مقابل رقابت، کاهش هزینه، ارزش آفرینی(هم افزایی در کلیه امور ممکن از چانه زنی ها گرفته تا مباحث اجرایی) ، بهره گیری از مزیت های نسبی در کشورها ونیز مصون سازی سرمایه گذاری فعالیت های خود را به صورت هلدینگ در می آورند .تابه این ترتیب ضمن چیره شدن بر مشکلات خود وتداوم حیات، به رقابت در سطوح بالاتر وفعالیت در عرصه جهانی بپردازند.
اثرگذاری شرکت های هلدینگ در بخش های مختلف اقتصادی بسیار با اهمیت است و بسیاری از کشورها به اسم شرکت هایشان شناخته می شوند.لذا اثر بخشی فعالیت ها در اقتصاد نوین جهانی به اثربخشی راهبردهای شرکت های هلدینگی بستگی دارد. از این رو سازمان های توانمند تمایل زیادی برای فعالیت در قالب هلدینگ وبهره گیری ازتوانایی های یکدیگر دارند. تا بدین وسیله ضمن فائق آمدن بر مسائل ومشکلات خود به رقابت درسطوح بالاتری و فعالیت در عرصه جهانی بپردازند.
در کشور ما ، موفقیت تلاشهای انجام شده در زمینه گروهی شدن شرکت ها وفعالیت به صورت شرکت های هلدینگ، مستلزم توجه به دو موضوع مهم، یعنی اجرای دقیق فرایند برنامه ریزی استراتژیک وساختار سازمانی متناسب است که در غیر این صورت عملکرد شرکت های هلدینگ در داخل کشور از بازدهی مناسبی برخوردار نبوده ونتیجه چندان مطلوبی به همراه ندارد

پیشرفت بخش های هلدینگ کافل

%
مؤسسه مسیر زندگی
%
باشگاه خدمات رفاهی
%
مدرسه هوشمند
%
شبکه ملی پخش

ما باور داریم

ما تیمی متشکل از افراد متخصص داریم که علاقه‌ی شدیدی به تکنولوژی روز بین همه‌ی ما وجود دارد، کار تیمی را خوب می‌شناسیم و برای داشتن بهترین تیم، هلدینگ کافل را بر پایه اصول شش گانه رشد، مشتری محوری، شفافیت، احترام، گسترش دانش، توجه و تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی گسترش دادیم.

با باور این ارزش‌های سازمانی، در مسیر موفقیت حرکت می‌کنیم و برای ماندن در این مسیر و پیشتاز بودن در صنعت رسانه‌های دیجیتال، به ارزش‌های ساز‌مانی‌مان پایبندیم.

معیارهای کافل در انتخاب افراد

کارآیی

70%

اثر بخشی

90%

بهره وری

100%

به دنیای هوشمند کافل خوش آمدید