شبکه ملی فروش

امروزه با توجه به موقعیت سیاسی حاکم بر کشور و حاصل آن تحریم‌های اقتصادی علیه تمامی سطوح اقتصادی و اجتماعی این کشور گردید که باعث تورم در کلیه سطوح اقتصادی نمایان شد که بازخورد این تورم مشکلات اجتماعی را در بر داشت.
شرایط رکود اقتصاد جهانی نیز بی‌اثر نبوده و همه و همه دست به دست داده تا کارشناسان برای جلوگیری از تورم بیشتر و رفع مشکلات اقتصادی دست به کار شوند و راه حل‌هایی را در این زمینه تدوین و تصویب کنند. اولین راه حل مرفع مشکل را در جلوگیری از تورم و افزایش قیمت کالاهای مصرفی مصرف کننده بیان کردند و شاه‌راه‌هایی را برای رسیدن به این هدف ترسیم و آماده کردند. در این صورت، حذف دست‌های واسطه از تولید به مصرف را مورد نظر قرار داده و برای این مهم، دلیل‌ها و بازخوردهای بسیار ارزشمندی را باور داشته و اعلام نمودیم که چنانچه دست واسطه‌ها از جیب تولید کننده و مصرف کننده دور شود، دو اثر خیلی مهم می‌تواند برجای بماند.

اهداف

بدلیل حذف پرداخت هزینه واسطه، تولید کننده قادر خواهد بود که انتخاب کالای خود را بر حیطه آزمایش مصرف کننده قرار دهد و مصرف کننده اعلام رضایت و یا نارضایی را به تولید کننده انعکاس دهد؛ پس تولید کننده موظف به تولیدی بهتر و بدون استفاده از هیچگونه کلمات تبلیغاتی، آگاه به تولید خود، در پایان تولیدی بهتر را برای بقاء خود سرمنشأ اهداف قرار داده و پیگیر برنامه‌هایی برای هر چه بهتر شدن تولید در میدان ساز ره با رقبای خود می‌باشد
مصرف کننده بالطبع با مصرف کالای مورد نیاز خود بالطبع با پرداخت هزینه کمتر، باعث مصرف بهینه و هر چه در زمان، نیاز آن را رفع و رضایت و نظریه خود را به تولید کنید و آگاهانه اعلام و تولید کننده را در مسیر صحیح و سالم راهنمایی می‌نماید
با فروش محصولات تولیدی و مصرف کننده بدون واسطه و ثبت قیمت واقعی بر کالا تولید کننده را قادر به تولید محصولی بهتر و مرغوب‌تر و مناسب‌تر نموده و در نهایت برای حفظ سلامتی می‌تواند کلید کالای تولیدی خود را بصورت ارگانیک (Oqanic) و یا به تعریفی دیگر بدون ترکیب مواد شیمیایی و نگهدارنده به بازار مصرف هدایت نماید

حضور شبکه ملی فروش هلدینگ کافل در این عرصه باعث شده که تولید کننده نسبت به تولیدی سالم و با کیفیت و با قیمت واقعی بدون پرداخت هیچگونه عوارض‌های نامتعارف قادر شود کالای خود را از پل هلدینگ کافل گذرانده و به دست مصرف کننده با امنیت کامل و نگاهی سالم و بدون هیچگونه انحراف اقتصادی و اجتماعی برساند. هلدینگ کافل وظیفه خود را سنگین و نسبت به انجام آن وظیفه از خداوند بزرگ طلب‌ یاری می‌کند. گذر از پل هلدینگ کافل گذر از تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی تا رسیدن به اهداف تولید کننده و مصرف کننده را شامل می‌شود